Pantsir-S1 bắn hạ máy bay không người lái loại nhỏ

Người lính
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 bắn hạ máy bay không người lái loại nhỏ.