Phanh gấp làm rơi pháo tự hành 46 tấn, quân nhân Nga phải đền 380.000 USD

Người lính
Một quân nhân Nga đã bị buộc yêu cầu đóng phạt 380.000 USD vì tắc trách trong quá trình vận chuyển một khẩu pháo tự hành, khiến khí tài này rơi xuống đường và hỏng hóc không thể sửa chữa

VIDEO MỚI NHẤT