Pháo kích rung chuyển ở Donetsk

Người lính
Vị trí các cuộc pháo kích tối ngày 14/9 chưa được xác nhận, nhưng các nguồn tin địa phương bước đầu nhận định, có thể diễn ra gần khu vực sân bay Donetsk, thuộc miền Đông Ukraine.