Phi cơ quân sự Trung Quốc rơi trong lúc bay huấn luyện

Người lính
Không quân Trung Quốc cho biết một phi cơ quân sự của lực lượng này rơi xuống tỉnh Quý Châu

VIDEO MỚI NHẤT