Phòng không Mỹ không phải đối thủ của tên lửa siêu thanh Nga

Người lính
Các tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu thanh Nga có thể vượt qua các hệ thống phòng không trong tương lai của Mỹ.
Xem thêm