Phóng tên lửa hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion ở Syria

Người lính
Video Phóng tên lửa hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion ở Syria