Quả bom 1,2 m dưới lòng suối ở Điện Biên

Người lính
Quả bom đường kính 40 cm được người dân phát hiện tại khu vực suối Nậm Núa, huyện Pom Lót hôm 15/5.

VIDEO MỚI NHẤT