Quả bom hạt nhân dập đám cháy ba năm không tắt của Liên Xô

Người lính
Các chuyên gia Liên Xô năm 1966 dùng bom hạt nhân đánh sập ống dẫn trong lòng đất để dập đám cháy tại giếng khí đốt ở Urta-Bulak, Uzbekistan.

VIDEO MỚI NHẤT