DMCA.com Protection Status

Quân đoàn 1 ‘phô diễn’ sức mạnh ở trường bắn quốc gia

Người lính
Tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 (TB1) Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 vừa tổ chức diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa, có thực binh bắn đạn thật.
Xem thêm