Quân đội Iran trình diễn các hệ thống phòng không mới

Người lính
Quân đội Iran trình diễn các hệ thống phòng không mới