Quân đội Venezuela thị uy sức mạnh trong duyệt binh mừng quốc khánh

Người lính
Các quân nhân Venezuela chạy qua lễ đài và hô khẩu hiệu để biểu dương lực lượng trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh tại thủ đô Caracas ngày 5/7.

VIDEO MỚI NHẤT