Quân ly khai dùng xe phá mìn đánh sập doanh trại quân đội Ukraine

Người lính
Dân quân miền đông Ukraine sử dụng xe phá mìn UR-83P tấn công căn cứ quân đội chính phủ, nhưng không có binh sĩ thiệt mạng.