Quy trình khai hỏa tên lửa hạt nhân Minuteman III của Mỹ

Người lính
Kíp điều khiển hai người phải thực hiện hàng chục bước xác thực trước khi tiến hành phóng các tên lửa hạt nhân Minuteman III.
Xem thêm