‘Radar bay’ A-100: Mỹ không có sản phẩm tương tự

Người lính
Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov - Giám đốc thương mại của tạp chí Arsenal of the Fatherland cho rằng, máy bay trinh sát mới nhất của Nga A-100 không có sản phẩm tương tự ở Mỹ.
Xem thêm