Saab 35 Draken: ‘Rồng sắt’ đáng sợ của Không quân Thụy Điển

Người lính
Là một trong những chiến đấu cơ hàng đầu thế giới vào thời điểm ra mắt, “rồng sắt” Saab 35 Draken được trang bị nhiều vũ khí và tính năng rất mạnh.