Singapore lộ quy trình diệt tàu ngầm của cặp khinh hạm và trực thăng

Người lính
Sự kết hợp giữa khinh hạm lớp Formidable và trực thăng Sikorsky S-70B giúp hải quân Singapore có khả năng phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm địch hiệu quả.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT