DMCA.com Protection Status

Soái hạm lớp Hamilton của hải quân Philippines

Người lính
Hải quân Philippines thừa nhận sự yếu kém và muốn trang bị các khí tài mới để đối phó với hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.