DMCA.com Protection Status

Sư đoàn Phòng không 375 huấn luyện bảo đảm đạn tên lửa

Người lính
Bảo đảm kịp thời đạn tên lửa cho các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng trời.

VIDEO MỚI NHẤT