Sự khác biệt giữa tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình

Người lính
Quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo gần như không đổi sau khi phóng, còn tên lửa hành trình có thể đổi hướng để tiếp cận mục tiêu.

VIDEO MỚI NHẤT