Su-30 Nga diễn tập không chiến ở độ cao 17 km

Người lính
Biên đội tiêm kích Nga diễn tập đối mặt với máy bay địch ở độ cao giáp với tầng bình lưu trái đất.

VIDEO MỚI NHẤT