Sức hủy diệt đáng nể của rocket tự chế Elephant của Quân đội Syria

Người lính
Sức mạnh hủy diệt đáng nể của loại rocket tự chế mang tên "Elephant" của Quân đội Syria