Sức mạnh chiến đấu cơ 'Đại bàng' Soko J-22 Orao của Serbia

Người lính
Soko J-22 Orao (Đại bàng) là loại máy bay trinh sát chiến thuật, cường kích, trợ chiến trực tiếp cận âm, nó còn có khả năng làm tiêm kích đánh chặn.

VIDEO MỚI NHẤT