Sức mạnh chiến hạm có thể đánh chìm Type 055 Trung Quốc

Người lính
Gần đây, truyền thông Hàn Quốc tuyên bố tàu khu trục Sejong Đại đế của họ mới là tàu chiến mạnh nhất châu Á, thậm chí 1 tàu Sejong có thể nhấn chìm 2 tàu khu trục 055 Trung Quốc.