Sức mạnh của những cỗ xe tăng hủy diệt trên thế giới

Người lính
Phát triển vũ khí quân sự là mục tiêu then chốt của các cường quốc, và cuộc đua chế tạo những cỗ xe tăng "sát thủ" cũng không nằm ngoại lệ.

VIDEO MỚI NHẤT