Sức mạnh của trực thăng vận tải chiến thuật tầm xa EC-725 Caracal

Người lính
Trực thăng 2 động cơ EC-725 Caracal do hãng Airbus Helicopters sản xuất là mẫu trực thăng vận tải chiến thuật tầm xa.