Sức mạnh đáng gờm của quân đội Iran

Người lính
Chưa tính đến năng lực hạt nhân, Iran đã sở hữu một lực lượng quân sự mạnh. Nếu nổ ra chiến tranh, họ đủ sức gây thiệt hại nặng cho đối phương.

VIDEO MỚI NHẤT