Sức mạnh hủy diệt của “lửa mặt trời” TOS-1A khi vận hành

Người lính
Nga công bố video cho thấy uy lực của pháo phản lực đa nòng TOS-1A - loại vũ khí nhiệt áp có khả năng hủy diệt mọi thứ trong 40.000m2.