Sức mạnh khủng khiếp của soái hạm Hạm đội Thái Bình Dương

Người lính
Tàu được hạ thủy tháng 7/1983, chính thức biên chế trong lực lượng hải quân Liên Xô vào ngày 16/10/1989. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, Nga thành “người thừa kế” siêu tuần dương hạm này.
Xem thêm