Sức mạnh pháo phản lực bắn loạt 'Bão lửa' Uragan của Nga

Người lính
Các tổ hợp pháo phản lực đa nòng Uragan, cỡ đạn 220 mm đã được huy động sử dụng hỏa lực tấn công mục tiêu giả định.

VIDEO MỚI NHẤT