Sức mạnh tiêm kích tối tân nhất thế giới được Mỹ đưa tới gần Iran

Người lính
Với tốc độ bay có thể đạt 2.200 km/h, tiêm kích F-22 gần như "vô hình" trên bầu trời.