Sức mạnh trực thăng săn ngầm Ka-28 mà Việt Nam sở hữu

Người lính
Trực thăng Ka-28 lượn lờ trên mặt biển thả phao định vị thủy âm để phát hiện tàu ngầm ở độ sâu 500 m.