Sức mạnh 'vua tăng' Merkava Mk-4 của quân đội Israel

Người lính
Với sức mạnh công thủ toàn diện, Merkava Mk-4 là biến thể mạnh nhất và mới nhất trong gia đình tăng Merkava Mk nổi tiếng.

VIDEO MỚI NHẤT