Sức xuyên phá khủng khiếp của kiếm Nhật, đâm thủng cửa thép dễ dàng

Người lính
Thanh kiếm Katana sắc bén của Nhật Bản không chỉ chém khỏe. Vũ khí này còn có sức đâm rất tốt, có thể xuyên được các tấm thép không quá dày.

VIDEO MỚI NHẤT