DMCA.com Protection Status

Súng AK Nga vượt qua thử thách ẩm ướt nặng mà vẫn bắn tốt như thế nào?

Người lính
Không chỉ bão cát mà cả mưa nhiệt đới cũng không thể ngăn cản súng AK Nga hoạt động hiệu quả. Súng vẫn bắn tốt dù bị ngâm trong môi trường ẩm ướt.

VIDEO MỚI NHẤT