DMCA.com Protection Status

Súng AK-74: Phiên bản AK đột phá của quân đội Nga từ thập niên 1970

Người lính
Dù đã có AK-12 và -15 siêu hiện đại, quân đội Nga vẫn dùng phổ biến súng AK-74 (cỡ đạn 5,45). Liên Xô dùng phiên bản này trong cuộc chiến Afghanistan.