Súng bắn tỉa diệt tăng vô danh của Mỹ suýt thống trị Thế chiến I

Người lính
Khẩu súng bắn tỉa chống tăng cỡ nòng 12,7 mm đầy uy lực được đăng ký bản quyền chỉ một tháng sau khi Thế chiến I kết thúc.
Xem thêm