Súng máy Predator 4.0 của Ukraine – Đơn kiếm diệt quần ma

Người lính
Súng máy Predator lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên trong những bộ phim Hollywood, chú trọng vào tính linh động và tăng cơ số đạn dự trữ.