Tại sao Mỹ, Trung Quốc đổ tiền đầu tư vào quân sự?

Người lính
Năm 2018, Mỹ chi số tiền kỷ lục lên đến 649 tỷ USD để đầu tư cho quân sự. Tiếp sau Mỹ là Trung Quốc. Phải chăng các nước đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới?