Tấm Màn Sắt được thử nghiệm trên một xe Humvee của quân đội Mỹ

Người lính
Video hệ thống Tấm Màn Sắt được thử nghiệm trên một xe Humvee của quân đội Mỹ

VIDEO MỚI NHẤT