Tám ngày, Mỹ hai lần phóng siêu tên lửa đạn đạo Minuteman III

Người lính
Không quân Mỹ ngày hôm nay 3/5 đã tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III từ căn cứ ở California, chỉ ít ngày sau vụ phóng tương tự đối với dòng tên lửa có tầm bắn vươn tới Bán đảo Triều Tiên.
Xem thêm