DMCA.com Protection Status

Tầm quan trọng của máy bay KC-135 với nhiệm vụ ném bom chiến lược

Người lính
Hoạt động tiếp nhiên liệu trên không của KC-135 sẽ giúp kéo dài thời gian hoạt động của máy bay ném bom tầm xa trong các nhiệm vụ chiến lược.