Tận mục uy lực súng tiểu liên Vityaz-SN Nga

Người lính
Súng tiểu liên Vityaz-SN của đặc nhiệm Nga đạt tầm bắn 200m, dùng để tiêu diệt sinh lực địch kể cả khi mặc áo giáp chống đạn.
Xem thêm