Tăng M1 Abrams của Mỹ khai hỏa tại trường bắn Ba Lan

Người lính
Tăng M1 Abrams của Mỹ khai hỏa tại một trường bắn ở Ba Lan

VIDEO MỚI NHẤT