Tập trận Hổ Mang Vàng: Binh sĩ luyện ăn nhện, uống máu rắn

Người lính
Binh sĩ tham gia tập trận Cobra Gold 2020 (Hổ Mang Vàng) đã được luyện ăn nhện, ăn thạch sùng, uống máu rắn,..
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT