Tàu Cảnh sát biển 8001 giao lưu với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ

Người lính
Tàu Cảnh sát biển 8001 thăm, giao lưu với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ