Tàu chiến Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam diễn tập AMNET-1

Người lính
Tàu chiến Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam diễn tập AMNET-1 tại Thái Lan

VIDEO MỚI NHẤT