Tàu chiến Nga khoe tài đánh chặn tên lửa địch trên biển Okhotsk

Người lính
Các tàu chiến và máy bay của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã tham gia mô phỏng một trận hải chiến quy mô lớn trên biển Okhotsk.
Xem thêm