Tàu ngầm K-27 - 'thảm họa Chernobyl dưới biển' của Liên Xô

Người lính
Tàu ngầm K-27 bị Liên Xô đánh đắm với lò phản ứng không được tháo dỡ, có thể gây nguy cơ rò rỉ phóng xạ không kém thảm họa Chernobyl.
Xem thêm