Tên lửa chống hạm có bề dày thành tích hàng đầu thế giới

Người lính
P-15 Termit là một trong những loại tên lửa chống hạm có lịch sử tham chiến sớm nhất và có bảng thành tích dày dạn nhất.

VIDEO MỚI NHẤT