Tên lửa đạn đạo Arrow-2 của Israel được thử nghiệm trong đêm

Người lính
Israel đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tiên tiến có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM).
Xem thêm